Wenst u uw woning te verkopen of te verhuren?
Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek
Zoek een pand

2017-02-09 - EPC vanaf 1 juli ook nodig in woningen zonder verwarming

Op vandaag vallen woningen zonder een verwarmingsinstallatie onder een wettelijke uitzondering waardoor ze niet over een EPC moeten beschikken bij verkoop en verhuur. Vanaf 1 juli echter zal ook een EPC vereist zijn wanneer woningen die niet over verwarming beschikken te koop of te huur gesteld worden. De werkwijze voor de opmaak van het EPC werd opgenomen in het aangepaste inspectieprotocol en de nieuwe versie van de software, die eveneens op 1 juli in werking treedt.

gepost op 2017-02-09 Isabelle

2017-01-12 - Algemene verplichting rookmelders tegen 2020 op til

Tegen 1 januari 2020 zouden in alle Vlaamse woningen rookmelders moeten hangen. Daar zijn N-VA, CD&V en Open Vld het over eens. Verschillende parlementsleden van de drie meerderheidspartijen hebben daartoe een voorstel van decreet ingediend dat eerstdaags behandeld zal worden in de bevoegde Commissie. Op heden zijn rookmelders verplicht bij nieuwbouw, bij renovaties waarbij een stedenbouwkundige vergunning nodig is, bij huurcontracten en bij woningen die met een sociale lening werden aangekocht. De overige 60% van het Vlaamse woonpatrimonium kent die verplichting echter niet.

Nochtans vallen er in België jaarlijks beduidend meer brandslachtoffers dan in de ons omringende landen. De aanwezigheid van een rookmelder kan levens redden en dan voornamelijk ‘s nachts gezien de meeste branden dan ontstaan en slachtoffers niet ontwaken. Met het voorstel van decreet willen de initiatiefnemers de wetgeving verruimen naar alle woningen en zo eenduidigheid scheppen. Daarnaast vragen ze ook een sensibiliseringsactie in samenwerking met de lokale besturen om bewoners meer bewust te maken van brandoorzaken. Wij volgen dit verder op en houden jullie op de hoogte.

gepost op 2017-01-12 Isabelle

2016-08-25 - Pop-up stores krijgen een speciaal huurregime

Een pop-up store verhuren of huren gaat via een speciaal regime: lees hier meer.

gepost op 2016-08-25 Isabelle

2016-06-23 - Woning met enkel glas strafpunten vanaf 2020

Woning met enkel glas strafpunten vanaf 2020. Meer info? klik hier 

gepost op 2016-06-23 Isabelle

2016-04-28 - EPC in de toekomst ook nodig voor woning zonder verwarming!

EPC in de toekomst ook nodig voor woning zonder verwarming! Lees hier meer.

gepost op 2016-04-28 Isabelle

2016-04-28 - Benieuwd naar de wetgeving omtrent drones?

Benieuwd naar de wetgeving omtrent drones?

Zie hier

gepost op 2016-04-28 Isabelle

2016-01-26 - Clevers Immobiliën in MaXLife, uw lifestyle magazine

Clevers Immobiliën in MaXLife, uw lifestyle magazine Clevers Immobiliën in MaXLife, uw lifestyle magazine.
Check it out here!

gepost op 2016-01-26 Isabelle

2015-12-15 - Minimale boete voor inbreuk op EPC-advertentieplicht verlaagd

Een zopas gepubliceerd decreet heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de EPC-informatieplicht. Zo is de minimale boete voor inbreuken op de advertentieplicht verlaagd van 500 naar 250 euro.

gepost op 2015-12-15 Isabelle

2015-11-19 - Nieuwe etalage

Nieuwe etalage Ook wij dragen ons steentje bij voor een beter milieu. Onze energieverslindende gasontladingslampen in de etalage werden vervangen door zuinige leds.
Zo wordt uw eigendom op een moderne, doch milieubewuste wijze aan het publiek voorgesteld.

Een foto vind je op onze facebookpagina

gepost op 2015-11-19 Bruno Seynaeve

2015-11-12 - Vlaamse woonbonus niet langer voor de enige woning

De Vlaamse regering past de Vlaamse woonbonus aan. Het belastingvoordeel zal niet langer uitsluitend gelden voor mensen die een eerste eigen woning kopen. Ook wie een lening aangaat en al een woning heeft, kan vanaf 2016 aanspraak maken op de woonbonus.

Vanaf 2016 schrapt Vlaanderen de voorwaarde van de enige woning om de woonbonus toe te kennen aan een belastingplichtige die een lening afsluit voor de aankoop of de bouw van een woning. Dat blijkt volgens De Tijd uit het ontwerpdecreet van de Vlaamse begroting voor 2016, dat eind oktober in het Vlaams Parlement is ingediend.

Bizar neveneffect

Het maakt niet langer uit of een kredietnemer een of meer woningen bezit. "Maar de woning moet worden bewoond door de kredietnemer bij de betaling van de leningsuitgaven", zegt Jef Wellens, belastingconsulent bij Wolters Kluwer aan de krant.

Volgens Wellens maakt Vlaanderen op die manier een eind aan een bizar neveneffect van de Vlaamse woonfiscaliteit. Wie een tweede woning koopt, heeft recht op een belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen en de intresten. Daardoor geniet hij een hoger belastingvoordeel dan iemand die een eerste woning koopt. Beide voordelen verdwijnen vanaf 2016.

Bron: Moneytalk

gepost op 2015-11-12 Isabelle

2015-10-22 - Vlaamse heffing op verwaarloosde woningen verdwijnt

Vlaanderen wil de heffing op verwaarloosde gebouwen stopzetten en het beleid rond verwaarlozing door de gemeenten laten voeren. Lokale besturen zijn daarvoor beter geplaatst, luidt het bij Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) en minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open Vld).

Naar een enkelvoudige heffing.
Tot nu toe konden gemeenten naast de Vlaamse heffing voor verwaarlozing ook nog een eigen heffing vorderen. Door de stopzetting aan Vlaamse kant wordt nu komaf gemaakt met de dubbele heffing.

Die andere pijler van de krotbelasting, de heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen, blijft voorlopig wel op Vlaams en lokaal niveau gehandhaafd, al onderzoeken beide ministers ook hier de mogelijkheden om een dubbele heffing te vermijden.

Bron: De Standaard

gepost op 2015-10-22 Isabelle

2015-08-17 - Clevers Immobiliën in het Brugs Handelsblad

Clevers Immobiliën in het Brugs Handelsblad Clevers Immobiliën in het Brugs Handelsblad van 14 augustus 2015 naar aanleiding van de verkoop van het horecapand ’Bij Lamme Goedzak’ in Damme!

gepost op 2015-08-17 Isabelle

2015-03-19 - Nog maar één attest aan te vragen bij bouwen, verbouwen en verkopen

Vlaanderen maakt komaf met kluwen van attesten

Wie vandaag zijn woning wil bouwen verbouwen of verkopen, moet een hele resem attesten zien te verkrijgen, wat soms maanden kan duren. Met het oog op de administratieve vereenvoudiging, wil Vlaanderen in de toekomst één duidelijk geformuleerd, digitaal attest uitreiken dat alle huidige verplichte en niet-verplichte attesten integreert. Dat moet de lasten en kosten voor alle betrokken partijen tot een minimum beperken. De regeling moet gelden voor alle gebouwen en treedt idealiter in werking vanaf 2016.

“Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, verbouwen, of verkopen door de hoge administratieve last. Dit willen we wegwerken. Iedereen weet hoe belangrijk onze woningmarkt is voor onze economie”, zegt minister Turtelboom op haar blog. Het attest zou ook heel wat sneller moeten aangeleverd worden. Minister Joke Schauvliege stelt te willen evolueren naar “een redelijke termijn van bijvoorbeeld een maand.”

De bevoegde ministers, die de piste nu onderzoeken, hebben al een conceptnota op hun bureau liggen. Grondig overleg met de sector is de volgende stap. BIV-ondervoorzitter Luc Machon blijft alvast realistisch: “Laat ons eerst maar eens de resultaten van dat overleg afwachten alvorens een gat in de lucht te springen.”

gepost op 2015-03-19 Isabelle

2015-01-29 - Wacht niet met isoleren nu er nog steunmaatregelen zijn

Meer info vindt je hier

gepost op 2015-01-29 Isabelle

2015-01-22 - Moet je aannemer zijn bouwafval meenemen?

Lees het antwoord hier

gepost op 2015-01-22 Isabelle

2015-01-22 - Waarvoor heb je een bouwvergunning nodig?

Het antwoord lees je hier

gepost op 2015-01-22 Isabelle

2015-01-13 - Rookmelders: Vlaanderen is Wallonië niet

Rookmelders: Vlaanderen is Wallonië niet.

Lees hier alles ivm verplichting van rookmelders

gepost op 2015-01-13 Isabelle

2015-01-12 - “Miserietaks” verlaagd tot 1%

Vanaf 31 december 2014 is de verdeeltaks voor onroerende goederen in het Vlaams Gewest, ook wel de “miserietaks” genoemd, door de Vlaamse Regering opnieuw verlaagd tot 1% in plaats van de eerdere 2,5 procent. Dit voor zover het verdeling of afstand betreft naar aanleiding van een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke samenwoning. De verdeeltaks is de taks die bij een erfenis, scheiding of stopzetting van wettelijke samenwoning moet betaald worden om een mede-eigenaar van een onroerend goed uit te kopen. Hiermee voert de Vlaamse Regering het oude tarief, die van toepassing was tot 1 augustus 2012, opnieuw in.

Bron: Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (art. 73 en 74)

gepost op 2015-01-12 Isabelle

2015-01-12 - Verlaging schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden verlengd tot eind 2019

In het Vlaams Gewest geldt een bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden waarbij de Vlaamse Regering eigenaars wil stimuleren om hun ongebruikte bouwgronden sneller door te geven aan jongere generaties. Dat bijzonder verlaagd schenkingstarief zou eind 2014 aflopen. Nu verlengt Vlaanderen de maatregel opnieuw tot en met 31 december 2019. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds schenkingen in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwoners en anderzijds aan andere personen.

Bouwverplichting

De begiftigde moet zich engageren binnen de 5 jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van een bouw op de grond. Wanneer dit niet gebeurt, moeten de aanvullende registratierechten en interesten alsnog betalen, tenzij er sprake is van overmacht.
Bron: Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (art. 72)

gepost op 2015-01-12 Isabelle

2014-11-27 - Brandverzekering verwittigen als je zonnepanelen plaatst?

Moet je je brandverzekeraar verwittigen als je zonnepanelen plaatst?

Meer info vindt je hier

gepost op 2014-11-27 Isabelle

2014-11-25 - Postinterventiedossier verplicht

Aan alle eigenaars-verkopers:

Bij verkoop van een woning die na 2001 gerenoveerd werd, is een postinterventiedossier verplicht.

Dus zorg dat je daar over beschikt.

Meer info

gepost op 2014-11-25 Isabelle

2014-11-21 - Clevers Immobiliën nu ook op www.vitrine.be

Check ons aanbod te koop en te huur op www.vitrine.be

gepost op 2014-11-21 Isabelle

2014-11-06 - Dakisolatienorm: om rekening mee te houden!

Vanaf 1 januari 2015 geldt in Vlaanderen de dakisolatienorm. Met de invoering van deze minimumnorm voor dakisolatie wil de Vlaamse regering komaf maken met niet-geïsoleerde daken. Ongeacht of de woning door de eigenaar of door een huurder bewoond wordt, moeten daken (vanaf 2m²) geïsoleerd zijn. Anders dreigt de ongeschiktheid!

Strafpunten

Eveneens vanaf 1 januari 2015 zullen er geleidelijk aan meer strafpunten kunnen toegekend worden wanneer daken onvoldoende geïsoleerd zijn. In 2020 kan een ongeïsoleerd dak zoveel strafpunten opleveren dat een woning ongeschikt kan worden verklaard. Onderstaande figuur, afkomstig van www.energiesparen.be, toont aan hoe de strafpunten geleidelijk aan toenemen. Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard.

Appartementen

Ook in appartementsgebouwen zal dakisolatie niet mogen ontbreken. Belangrijk om weten is dat elk appartement in het gebouw evenveel strafpunten zal kunnen krijgen, zelfs al ligt het appartement niet onder het dak.
Bronnen: De Tijd (18/10)

gepost op 2014-11-06 Isabelle

2014-10-28 - Mag je een woning met winst verkopen?

Mag je een woning met winst verkopen?

Lees hier het antwoord.

gepost op 2014-10-28 Isabelle

2014-10-28 - Nieuw vanaf 2015: Onroerenderfgoeddecreet

Onroerend erfgoed is een begrip dat vele ladingen dekt. De tijden van een apart decreet voor elke erfgoedsoort zijn echter voorbij. Vanaf 1 januari 2015 worden alle erfgoedsoorten (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologie) in één overkoepelende regelgeving gegoten, het zogenaamde Onroerenderfgoeddecreet. Dat wordt verder uitgewerkt in een Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering (BS 27/10/2014). Het uitvoeringsbesluit inzake archeologie volgt later nog. Meer info.

gepost op 2014-10-28 Isabelle

2014-10-28 - Extra EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties

Zeer ingrijpende renovaties van bestaande gebouwen waarvoor je vanaf 1 januari 2015 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding indient, moeten aan extra EPB-eisen voldoen.

De ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd.

Voor deze nieuwe ‘aard van de werken’ zal een E-peil van E90 gelden, naast minimale ventilatie-eisen in álle ruimten en maximale U-waarden voor de nieuwe, vernieuwde en na-geïsoleerde constructiedelen.

gepost op 2014-10-28 Isabelle

2014-10-09 - Checklist: maak je tuin winterklaar!

Checklist: maak je tuin winterklaar!

Lees het hier

gepost op 2014-10-09 Isabelle

2014-10-09 - 5 handige apps voor (ver)bouwers

5 handige apps voor (ver)bouwers.

Bekijk ze hier

gepost op 2014-10-09 Isabelle

2014-10-03 - Waarom isoleren dé manier is om energie te besparen bij schaarste

Waarom isoleren dé manier is om energie te besparen bij schaarste,

lees hier meer

gepost op 2014-10-03 Isabelle

2014-10-03 - Nieuwe verwarmingseisen vanaf september 2015

Nieuwe verwarmingseisen vanaf september 2015

Lees hier meer

gepost op 2014-10-03 Isabelle

2014-10-03 - Trends voor de haard in het nieuwe stookseizoen

Trends voor de haard in het nieuwe stookseizoen

Lees hier meer

gepost op 2014-10-03 Isabelle

2014-10-03 - Een huis huren of kopen

Een huis huren of kopen

Lees hier de pro’s en contra’s

gepost op 2014-10-03 Isabelle

2014-10-03 - Kan je een huurder uit een pas gekochte woning zetten?

Kan je een huurder uit een pas gekochte woning zetten?

Lees hier het volledige antwoord.

gepost op 2014-10-03 Isabelle

2014-09-30 - Minder erfenisruzies dankzij nieuwe waarderingsregels vruchtgebruik

Minder erfenisruzies dankzij nieuwe waarderingsregels vruchtgebruik.

Meer info: klik hier

gepost op 2014-09-30 Isabelle

2014-09-12 - EPC nu ook in Wallonië verplicht vanaf januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 zal ook in Wallonië, zowel bij verkoop als verhuur, een EPC-advertentieplicht gelden. Dat staat in een onlangs gepubliceerd besluit van de Waalse regering.

gepost op 2014-09-12 Isabelle

2014-09-03 - Welke zijn de gevolgen van de nieuwe woonbonus?

Lees hier meer en profiteer er dus nog van en koop nog in 2014! Met name nu of ten laatste in oktober om de akte nog in december 2014 te laten verlijden.

gepost op 2014-09-03 Isabelle

2014-08-28 - Bescherming van derdenrekeningen van vastgoedmakelaars

Wetsvoorstel vult bestaande deontologische verplichting aan en beschermt consument nog beter

CD&V heeft recent een nieuw wetsvoorstel ingediend om de derdenrekening van de vastgoedmakelaar onder de bescherming te laten vallen zoals die al bestaat voor advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het Instituut heeft dit steeds nagestreefd en juicht het voorstel dan ook ten zeerste toe.

In 2013 werd al een algemene regeling uitgewerkt om ervoor te zorgen dat derdengelden, die niet aan de professional toebehoren, maximaal beschermd zijn en bv. bij een faillissement nooit in beslag kunnen worden genomen. Vlak voor die wet in z’n definitieve vorm zou gegoten worden, werden de vastgoedmakelaars, als een van de vier beroepsgroepen die derdengelden kunnen ontvangen, echter geschrapt uit de regeling, omdat volgens een aantal parlementsleden er voor de makelaardij geen “sense of urgency” zou zijn. De huidige wetgeving inzake derdenrekeningen is dus enkel van toepassing op de advocaten, deurwaarders en notarissen. Dit uiteraard tot grote verbijstering van iedereen. De sector stond immers van meet af aan achter deze consumentvriendelijke maatregel en zorgde ook mee voor praktijkgerichte input.

Om zowel de consument als de vastgoedmakelaars de nodige bescherming en garanties te bieden, nam de sector zelf haar voorzorgen. Zo is de financiële borgstelling van derdengelden deontologisch verplicht sinds 1999. Deze borgstelling garandeert de consument de (terug)betaling van het geld dat op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar werd geplaatst. Daarnaast voorziet het BIV ook de nodige controlemogelijkheden over elke derdenrekening die in de sector gebruikt wordt.

gepost op 2014-08-28 Isabelle

2014-08-28 - Een rookmelder in elk studentenhuis en -kot

Vanaf 1 oktober 2014 moeten alle huurwoningen voorzien zijn van rookmelders. Ook studentenwoningen vallen vanaf dan onder deze verplichting. In elke studentenkamer en in elke gemeenschappelijke keuken moet er een rookmelder zijn. Deze nieuwe verplichting geldt zowel voor nieuwe als lopende huurovereenkomsten.

gepost op 2014-08-28 Isabelle

2014-08-21 - Nieuwe kaart watertoets vanaf 1 september 2014

In oktober 2013 trad de nieuwe informatieplicht rond overstromingsgevoelig vastgoed in werking voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaars. De informatieplicht start al bij de publiciteit over het onroerend goed en dient eveneens opgenomen te worden in de verkoopovereenkomst. In de publiciteit moet je vermelden of het pand dat je verkoopt of verhuurt -voor meer dan 9 jaar- geheel of gedeeltelijk in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. De informatieplicht geldt niet enkel voor panden, maar ook voor gronden (weiland, bouwgrond, natuurgebied, bos, enz.). Kortom: alles wat onroerend goed is.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 2014.
De nieuwe kaart is te raadplegen via de geoloketten van het AGIV (www.geopunt.be) en de website www.waterinfo.be.

Op de nieuwe kaart zijn de effectief overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd en geoptimaliseerd op basis van meer recente en accurate modelleringsgegevens. In het kader van de informatieplicht is de nieuwe kaart van toepassing op:

- onderhandse overeenkomsten afgesloten na 31 augustus 2014
- authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst is afgesloten na 31 augustus 2014
- openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen zijn aangevat na 31 augustus 2014.

gepost op 2014-08-21 Isabelle

2014-08-19 - Vlaanderen wijzigt procedure voorkooprechten

2014-08-19 - Belangrijke wijzigingen voor eigendommen in overstromingsgevoelig gebied

2014-07-07 - Opstalwet enkele wijzigingen rijker

Sinds 24 mei zijn enkele nieuwe wijzigingen van toepassing wat de Opstalwet betreft. Zo verduidelijkt de nieuwe definitie dat een recht van opstal niet alleen voor constructies op, maar ook boven of onder de grond kan worden gevestigd (ondergrondse parkeergarages, ondergrondse (nuts) leidingen, zonnepanelen en reclamepanelen bovenop een gebouw, .. ). Daarnaast kan een opstalrecht in de ruimte worden beperkt, aangezien dit kan worden toegestaan ‘voor een deel’ op, onder of boven de grond. Ten slotte kan niet enkel de grondeigenaar een opstalrecht verlenen maar ook ‘elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn recht’. Opstalhouders, erfpachters en vruchtgebruikers kunnen op hun beurt dan ook een opstalrecht verlenen.

gepost op 2014-07-07 Isabelle

2014-06-16 - Welk type warmtepomp kiezen?

Welk type warmtepomp kiest u best?

gepost op 2014-06-16 Isabelle

2014-06-16 - De beste oplossing om uw woning (bijna) energieneutraal te maken

2014-06-11 - Renoveren tegen 6% BTW kan nog steeds

Renoveren tegen 6% BTW kan nog steeds

gepost op 2014-06-11 Isabelle

2014-06-11 - Laat de fiscus meebetalen voor uw woning

Laat de fiscus meebetalen voor uw woning

gepost op 2014-06-11 Isabelle

2014-06-11 - Hoe wordt hagelschade vergoed?

Hoe wordt hagelschade vergoed?

gepost op 2014-06-11 Isabelle

2014-06-06 - 21 procent btw op grote renovatieprojecten

Grote renovatieprojecten worden voortaan aanzienlijk duurder. Vooral voor de herontwikkelingsprojecten waarbij bouwpromotoren bijvoorbeeld leegstaande kantoren of fabriekspanden ombouwen tot appartementen, zal deze btw-verhoging een onmiskenbaar prijseffect hebben. De fiscus wil op deze manier tegengaan dat bouwpromotoren aankoopcontracten opsplitsen in een contract voor de aankoop van het gebouw en een contract voor de aanneming van het project, om toch onder de 6%-regel te vallen.
De nieuwe btw-regeling:

- Grote renovatieprojecten: 21%
- Gewone renovatiewerken: 6%
- Projecten met eerdere toestemming v.d. fiscus: 6%

Daardoor mag je voor de verkoop van dergelijke projecten mogelijk een prijsstijging verwachten.

gepost op 2014-06-06 Isabelle

2014-05-21 - Schade op bouwwerf: wie draagt het risico?

Alles hangt af van oplevering aan bouwheer

Lees hier meer

gepost op 2014-05-21 Isabelle

2014-05-21 - Hoe de ruimte onder het dak optimaal te benutten?

Lees hier meer.

gepost op 2014-05-21 Isabelle

2014-05-14 - CIB werkt mee aan gepast beleid bedrijfshuisvesting.

Komt er na de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) nu ook een Gemeentelijke Commissie voor Bedrijfsvastgoed? Als het aan Unizo ligt, in elk geval wel. Binnen het kader van het project "De juiste onderneming op de juiste plaats" wil Unizo een begeleidingspakket rond bedrijfshuisvesting ontwikkelen dat geïmplenteerd kan worden in elke stad of gemeente. Het CIB zal hierbij samen met andere partners de nodige input leveren. Het begeleidingspakket zal vervolgens resulteren in een Gemeentelijke Commissie Bedrijfsvastgoed (GCB) waarin alle actoren die betrokken zijn bij bedrijfshuisvesting in de stad of gemeente vertegenwoordigd zijn. De Commissie zal een gemeentelijk handvest rond bedrijfshuisvesting moeten ontwikkelen, waarbij enerzijds de huidige toestand op vlak van bedrijfshuisvesting in kaart wordt gebracht en anderzijds een programma wordt uitgebouwd dat moet toelaten om ondernemers met vragen naar de juiste partner door te verwijzen. Wordt vervolgd.

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Vervolg op artikel rond ’tweedeverblijftaksen’

Het overleg van CIB rond de verhoging op tweedeverblijftaksen heeft haar impact niet gemist. Zo heeft Vlaams minister Geert Bourgeois recent onder andere de gemeente Nijlen teruggefloten die de maximumgrens van 1000 euro wou overschrijden.

Wie als eigenaar niet akkoord is met het betalen van de tweede verblijfstaks, kan een bezwaarschrift indienen. Hierover viel afgelopen weekend een interessant artikel in De Tijd te lezen.

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - TopX: Opmerkelijke producten voor een creatieve tuin

TopX: Opmerkelijke producten voor een creatieve tuin.

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Maak je tuin klaar voor het nieuwe seizoen

Maak je tuin klaar voor het nieuwe seizoen.

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Betaalbare verzekering voor chronisch zieken die vastgoed willen kopen

Vanaf 2015 wordt het voor chronisch zieken en ex-kankerpatiënten makkelijker om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Akoestisch renoveren in 6 vragen

Wie een bestaande woning koopt of geluidshinder ondervindt in zijn eigen woning, heeft enkele mogelijkheden om het probleem in te dijken. We bekijken enkele concrete probleemgevallen en geven een aanzet tot een oplossing.

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Volg de 4 renovatie2020-stappen voor een energiezuinige woning

Volg de 4 renovatie2020-stappen voor een energiezuinige woning.

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Het zonlicht geïmiteerd

Het zonlicht geïmiteerd.

Enkele Europese bedrijven zijn er in geslaagd het effect van zonlicht na te bootsen in een ruimte,… zonder dat er ook maar een raam in die ruimte aanwezig is. Het Coelux-project reproduceert de fysische en optische effecten van natuurlijk licht door het zonlicht na te bootsen.

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Hoe pakt u huisstofmijt aan in uw slaapkamer?

Hoe pakt u huisstofmijt aan in uw slaapkamer?

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-14 - Wie denkt aan de huurder?

Wie denkt aan de huurder?

Lees hier meer

gepost op 2014-05-14 Isabelle

2014-05-07 - “Belasting op tweede verblijven aan zee is onwettig”

Volgens het Hof van Beroep in Gent was de gemeentebelasting voor een tweede verblijf in Koksijde in strijd met de grondwet. Alle tien de kustgemeenten heffen echter zo’n belasting, die op jaarbasis tussen 575 en 1.000 euro bedraagt en die bovenop de onroerende voorheffing komt.

De kustgemeenten rechtvaardigen de belasting door op te merken dat ook de eigenaars van tweede verblijven gebruikmaken van de diensten van de gemeente. Er zijn zo’n 85.000 tweede verblijven aan zee.

De taks is enkel voor de eigenaars van tweede verblijven en niet voor de bewoners en komt zo alvast in Koksijde onder druk te staan. Deze uitspraak ging immers enkel over de gemeentebelasting van Koksijde.

Ondertussen paste Koksijde haar reglement omtrent de gemeentebelasting al aan qua motivatie. Daardoor is de uitspraak van het Hof van Beroep niet meer van toepassing. De rechter verklaarde immers het belastingreglement zelf niet onwettig. Koksijde trekt nu ook naar het Hof van Cassatie. Wanneer de uitspraak er komt, is nog afwachten. De taks zelf is intussen dus zeker nog niet afgevoerd.

Bronnen: Trends, HNB en DM

gepost op 2014-05-07 Isabelle

2014-05-06 - Overheid en vastgoedsector maken concrete afspraken voor duurzame samenwerking

Engagementen vastgelegd in charter
De overheid en de vastgoedsector hebben vandaag een weinig gezien statement gemaakt wat samenwerking betreft. De Regie der Gebouwen, CIB Vlaanderen en diverse andere partners uit de vastgoedsector hebben zo een charter ondertekend met concrete en tastbare engagementen voor een duurzame samenwerking. Er worden afspraken gemaakt rond gedragsregels en werkmethodes, maar ook rond fraudebestrijding, concurrentieregels, edm. Belangrijk is dat het charter geen dode letter blijft. De Regie der Gebouwen zal kiezen voor opdrachtnemers die de ethische, maatschappelijke en ecologische standpunten van het charter onderschrijven. De opdrachtnemers kunnen zich hiervoor engageren door een ondertekend exemplaar van het charter toe te voegen aan hun kandidaatstelling en/of offerte voor opdrachten van de Regie der Gebouwen. Lees het charter hieronder.

lees meer

gepost op 2014-05-06 Isabelle

2014-05-06 - "Terughoudendheid qua belastingdruk op tweede verblijvers aub"

Vastgoedmakelaars aan de Kust stellen vast dat tweede verblijvers almaar meer worden afgeschrikt door de aanhoudende stijging van taksen en lasten. Wij hielden afgelopen weekend in de pers een pleidooi voor meer terughoudendheid qua belastingdruk op de tweede verblijvers. Uit een onderzoek van de CIB-studiedienst blijkt alvast het volgende: terwijl de kustgemeenten de voorbije jaren 30 procent meer inkomsten puurden uit de taksen op tweede verblijven, daalde de opbrengst uit de personenbelastingen voor de eigen inwoners met bijna 6 procent. Bekijk de reportage op Focus TV op onze facebookpagina of lees het persbericht hieronder.

lees meer

gepost op 2014-05-06 Isabelle

2014-05-06 - Polis ’overlijden door ongeval van de koper’

Als lid van de beroepsvereniging CIB bieden wij gratis aan de polis ’overlijden door ongeval van de koper’. Deze dekt een bedrag tot €250.000.

gepost op 2014-05-06 Isabelle

2014-04-30 - Welke gemeenschappelijke kosten moet de huurder van een appartement betalen?Klik op volgende link om het artikel te lezen: http://www.cibweb.be/faq/welke-gemeenschappelijke-kosten-moet-de-huurder-van-een-appartement-betalen

gepost op 2014-04-30 Isabelle

2014-04-28 - Vlot verhuizen, zo doe je dat!

Vlot verhuizen, zo doe je dat!


Improviseren bij je verhuizing: slecht idee. Hoe beter je voorbereiding, hoe minder stress. Het belangrijkste? Plannen en organiseren. Om je daarbij te helpen, stellen we je deze planning voor met praktische tips.


3 maanden vóór verhuis

Datum verhuis vastleggen. Hou daar rekening mee dat verhuizers sommige dagen van de week beter beschikbaar zijn dan andere dagen. Zaterdag is heel snel bezet uiteraard. Je bent op een weekdag vaak goedkoper uit. Tip: door op een vrijdag of een maandag te verhuizen creëer je een ’verlengd weekend’. Dat geeft je 50% meer tijd om je hebben en houden naar je nieuwe woonst te verhuizen.

Plan je verlof en vraag dit aan. Veel bedrijven staan een verlofdag toe om te verhuizen. Vraag het aan de personeelsdienst van je werk.

Werk je met professionele verhuizers, contacteer er dan nu al 2 of 3. Laat je voorkeur uitgaan naar verhuisbedrijven die aangesloten zijn bij de ’Belgische Kamer der verhuizers’. Je vindt een zeer uitgebreide lijst op het internet.  Bepaal dan de te verhuizen hoeveelheid. Vraag offertes en vergelijk.

Sluit de benodigde verzekeringen af vóór je verhuis, via je makelaar of je verhuizer.

Breng ook tijdig telefoon-, internet- en kabelbedrijven op de hoogte. Sommige abonnementen kunnen automatisch en gratis overgezet worden op je nieuw adres, als je tenminste de termijnen respecteert.

Als je huurt, vergeet dan niet de huur tijdig op te zeggen, binnen de termijn voorzien in je contract. De wettelijke opzegtermijn is drie maanden, te rekenen vanaf de 1e van de maand volgend op de verzending van je aangetekend schrijven.

Als huurder voorzie je ook best de nodige tijd om noodzakelijke kleine reparaties uit te voeren, om zeker je huurwaarborg terug te krijgen.

Heb je kinderen? Verwittig scholen, crèches en dergelijke van je plannen en begin al te zoeken naar nieuwe opvangplaatsen voor je kroost.

Als je al toegang hebt tot je nieuwe woonst, meet die op en bestel indien nodig gordijnen, kasten, opbergsystemen, …. Tenzij er grotere werken noodzakelijk zijn natuurlijk, die krijgen voorrang.

Verwittig behulpzame familie en vrienden van je verhuisdatum, zodat ze die datum al in hun agenda kunnen vastleggen.

Maak al een eerste selectie van de spullen die je niet mee wilt verhuizen. Je kan die misschien online of op een rommelmarkt verkopen. Dit is een extra zakcentje van je spullen die je niet meer wil hebben.

Begin al met het bewaren van stevige kartonnen dozen en kranten. In supermarkten hebben ze die voldoende in voorraad.

Zoek al, dicht in de buurt van je nieuw adres huisartsen, tandartsen, apotheken, een ziekenhuis, …. Zoek de ophaaldagen van huisvuil, papier, pmd, grof huisvuil uit en het kan ook geen kwaad al te weten waar het containerpark zich bevindt.


1 maand vóór verhuis

Reserveer bij de politiediensten al verkeersborden om de plaats voor je oude én nieuwe adres vrij te houden. Afhankelijk van de gemeente is deze dienst gratis of betalend.

Begin al kartonnen dozen in te pakken. Schrijf op elke doos wat erin zit en waar die naartoe moet (keuken, slaapkamer, living, badkamer enz.). Dat is een kleine investering in tijd maar de verhuis verloopt wel veel vlotter.

Doe nu al de noodzakelijke werken (schilderen e.d.). Als je huurt, bestudeer dan je huurcontract nog eens, want daarin staan de rechten en plichten over de staat waarin je je woning moet terugbezorgen.

Regel de opvang van je kinderen en huisdieren tijdens de verhuis. Eén stressfactor minder en bovendien is zo’n verhuis voor hen toch niet aangenaam.

Sorteer! Gooi weg! Geef weg! Verkoop! Verhuis niet wat je toch niet meer gebruikt.

Als je zelf verhuist, reserveer dan al je bestelwagen of vrachtwagen.


1 week vóór verhuis

Laat je verzekeringen aanpassen.

Haal gordijnen al af, schroef kasten al los, demonteer meubelen… Begin met de schoonmaak van je oude woonst.

Tip: voorzie grote omslagen waarin je schroeven, bouten en dergelijke van elk meubel steekt, samen met de montagehandleiding. Schrijf duidelijk en gedetailleerd op de omslag bij welk meubel de inhoud hoort, en bewaar al deze gesloten omslagen in een aparte kast. Het is een veilige oplossing die je weer wat minder installatiezorgen zal opleveren.

Probeer je diepvries zo goed mogelijk ‘leeg te eten’ zodat minder nog te verhuizen voedsel weggegooid moet worden omdat het ontdooid is.

Je kartonnen dozen zouden nu allemaal ingepakt moeten zijn, op het strikt noodzakelijke voor één week na.

Zorg voor voldoende oude dekens, lakens, stevige handschoenen, rekkers en touwen, plakband.

Maak een wegbeschrijving van het oude naar het nieuwe huis en zorg voor een kopie voor elke wagen die meerijdt.

Regel je post. Via do-my-move van Bpost kan je je post tegen een kleine vergoeding 4 maanden laten doorsturen van je oud naar je nieuw adres. Makkelijk en zo vergeet je niemand te verwittigen van je verhuis. Je kan die 4 maanden zelfs nog verlengen.


1 dag vóór verhuis

Ontdooi de koelkast en diepvries en maak hem schoon.

Pak de allerlaatste spullen in.

Voorzie voldoende drank en eten voor iedereen op de dag van de verhuizing. Ergens broodjes bestellen: weer een zorg minder.

Zorg ervoor dat je alles voor de eerste overnachting (lakens, dekens, toiletzak, …) binnen handbereik hebt. Voorzie een ‘overnightbag’.

Maak een aparte bak of kartonnen doos met alle onmisbare zaken: bekers, borden, bestek, toiletpapier, dweil, zeep, touw, papier en een pen. Maar zeker ook schroevendraaiers, boormachine... kortom, alle nodige gereedschap om meubels en dergelijke weer in elkaar te zetten. Tip: gun jezelf een kleine pauze, des te beter kan je er daarna weer tegenaan gaan. Zoek een eenvoudig restaurantje - dan hoef je al niet meer af te wassen en weer in te pakken - of laat iets thuisbezorgen.


Dag van verhuis

Check alle ruimtes een laatste keer, om zeker te zijn dat je niets vergeten hebt. Doe de laatste schoonmaak (stofzuigen & dweilen).

Schrijf de meterstanden op, samen met de nieuwe bewoners.

Tip: meters sluiten en openen kost geld. Je kan tegenwoordig eenvoudig de meters van de ene op de andere gebruiker overzetten. De benodigde documenten hiervoor kan je bij elke energieleverancier downloaden. Sneller én goedkoper.

Als de woning leeg achterblijft, zet dan de hoofdschakelaar van de elektriciteit af, en sluit de water- en gasleiding. Verzamel alle sleutels en sluit alle ramen en deuren.

Zeg de buren gedag en zoek nieuwe horizonten op!


Na de verhuis

Als dat nog niet gebeurd was, verwittig iedereen dat je verhuisd bent, te beginnen met je nieuwe gemeente (binnen de acht dagen). Koop in je nieuwe gemeente gelijk ook vuilniszakken, pmd-zakken en groenafvalzakken.

Monteer je meubels en zet ze op hun plaats. Tip: doe kamer per kamer. Zo vermijd je het gevoel tussen kartonnen dozen te leven.

Uitpakken, opbergen, gordijnen ophangen, elektrische toestellen en huishoudapparaten aansluiten...

Tip: wacht minimaal 24 uur alvorens de koelkast en diepvriezer weer aan te sluiten. Dat verlengt hun levensduur.

Het kan geen kwaad de sloten van je nieuwe woning te veranderen. Je weet nooit hoeveel voorgangers er nog een reservesleutel hebben. Houd het oude slot bij als je huurt, die moet je dan terugplaatsen als je later weer verhuist uit die woonst.

En nu (eindelijk) genieten van je nieuwe woonst!

gepost op 2014-04-28 Isabelle

2014-04-23 - Hemelwaterput

De Vlaamse regering verstrengde begin dit jaar de regels op hemelwater. Wie voortaan een bouwvergunning aanvraagt, moet rekening houden met verschillende wijzigingen. Zo moeten nieuwe eengezinswoningen en gebouwen groter dan 100m² sinds begin dit jaar over een hemelwaterput van minimum 5.000 liter beschikken. Bij uitbreiding en verbouwing is geen nieuwe put vereist.

gepost op 2014-04-23 Isabelle

2014-04-23 - Geschreven overeenkomst met consumenten altijd verplicht!

Net binnengekomen bericht van onze beroepsinstantie, het BIV:

"Geschreven overeenkomst met consumenten altijd verplicht!
Elke bemiddelingsopdracht met een consument moet conform het KB van 12 januari 2007 inzake bemiddelingsopdrachten en artikel 8 van de Plichtenleer vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst. Het belang van zo’n schriftelijke overeenkomst blijkt duidelijk uit twee recente uitspraken door de tuchtkamer."

En dan zijn er nog steeds vastgoedmakelaars die zonder contract werken, hoe is het mogelijk?
Laat iedereen zich toch eens aan de regels houden, dan is het voor iedereen zoveel beter en gemakkelijker.

gepost op 2014-04-23 Isabelle

2014-04-09 - Verzekering gewaarborgd inkomen

De verzekering gewaarborgd wonen blijft erg populair. Ongeveer 50.000 gezinnen hebben er intussen op ingetekend.

Wie zijn werk verliest of ziek wordt, kan tot maximaal drie jaar lang een beroep doen op de verzekering om een deel van de lening voor een woning terug te betalen.

De verzekeringskosten worden door de Vlaamse overheid gedragen en de tegemoetkoming komt rechtstreeks bij de kredietinstelling terecht. De verzekering is dus gratis, maar er gelden enkele voorwaarden.

Op de website van Wonen Vlaanderen kan je nagaan of je in aanmerking komt. Ook vind je op dezelfde website de papieren test en de nodige aanvraagformulieren.

gepost op 2014-04-09 Isabelle

2014-04-09 - Hypothecair krediet: ouders als mede-eigenaar niet verboden

 

Vooraleer ze een lening willen geven, vragen sommige banken expliciet dat de ouders bij een borgstelling ook voor 10% mede-eigenaar worden van de woning. Dit soort constructies baart zowel de sector als anderen zorgen. Zo o.m. ook N-VA-parlementslid Peter Dedecker die hierover een parlementaire vraag stelde. Minister Johan Vande Lanotte verduidelijkte alvast dat het de kredietgevers vrij staat te bepalen welke waarborgen zij contractueel willen bedingen. Wel moeten de engagementen voor de consument en de borg transparant en duidelijk zijn. De kredietgever heeft dus een actieve informatieplicht. Al blijft het de vraag in welke mate het voor de consument duidelijk is wat de voorwaarde is om mede-eigenaar te worden. Daarom wil Vande Lanotte onderzoeken of een expliciete waarschuwing in het contract hiervoor een oplossing zou kunnen zijn. Als vastgoedmakelaar doe je er goed aan je klanten zo nauwkeurig mogelijk te informeren over de potentiële gevolgen.

 

gepost op 2014-04-09 Isabelle

2014-04-09 - Vlaanderen subsidieert privé-aankoop van bosgrond

 
Belangrijk nieuws voor wie van plan is bosgrond aan te kopen: voortaan kunnen ook particulieren en privé-organisaties subsidies krijgen voor de aankoop van te bebossen terreinen. Het Vlaams Gewest zal maximum 60% van de aankoopsom ten laste nemen, en maximum 2,5 euro/m². Tot nu kon de regering alleen kapitaalsubsidies toekennen voor de uitbreiding of ontwikkeling van het bosareaal als het ging om percelen die in de plannen van aanleg waren ingekleurd als bosgebied. Dit wordt nu uitgebreid tot de bebossing van percelen die in een ruimtelijk uitvoeringsplan zijn aangewezen als ‘bos’, ‘overig groen’ (zoals parkgebied), of ‘reservaat en natuur’. Of die in een plan van aanleg een vergelijkbaar bestemmingsvoorschrift kregen. Of voor die percelen die gelegen zijn in een speciale beschermingszone in uitvoering van de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn.
 

gepost op 2014-04-09 Isabelle

2014-04-01 - Praktisch: minnelijke schikking voorkomt vervolging bij bouwmisdrijven

 

In elke gemeente wordt men geconfronteerd met bouwovertredingen, een typisch Vlaams probleem. Maar wat zijn de gevolgen? Een stedenbouwkundige overtreding kan enerzijds worden bestraft met een geldboete of gevangenisstraf. Daarnaast zal er een herstelmaatregel worden opgelegd, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het herstel van de oorspronkelijke toestand. Interessant om weten: de overtreder kan ook een minnelijke schikking aanvragen. In ruil voor een bepaald geldbedrag ziet de overheid dan af van het vorderen van een herstel op het terrein. De Vlaamse overheid stelde een folder op die het publiek op het bestaan van de minneljike schikking wijst.

gepost op 2014-04-01 Isabelle

2014-04-01 - Lagere btw op elektriciteit voor particulieren

 

Vandaag daalt voor particulieren het btw-tarief op elektriciteit van 21% naar 6%. Laat dit zeker weten aan je klanten. Let wel: de verlaging slaat niet op commerciële of professionele activiteiten. Verenigingen van mede-eigenaars (voor het verbruik mbt de gemeenschappelijke delen van het gebouw en dat aan hen gefactureerd wordt) kunnen niet genieten van het verlaagd btw-tarief. Ook een zelfstandige/natuurlijke persoon die een professioneel contract afsluit met zijn elektriciteitsleverancier komt niet in aanmerking voor de tariefverlaging. Een natuurlijke persoon met een gemengd elektriciteitsverbruik (professioneel/privé) kan enkel van de btw-verlaging genieten als hij een residentieel contract heeft afgesloten. Voor de voorschotten aangerekend tot uiterlijk 31 maart 2014 geldt nog 21% btw, zelfs al slaan deze voorschotten op de levering van elektriciteit vanaf 1 april. Via de eindafrekening wordt de toestand in orde gebracht. De consument moet hiervoor zelf geen stappen ondernemen of meterstanden doorgeven.

gepost op 2014-04-01 Isabelle

2014-03-26 - Elektronische handtekening geldig bij onderhandse akte

Regels voor authentieke akte blijven ongewijzigd
De handgeschreven handtekening wordt vandaag meer en meer vervangen door de elektronische versie, en ook in de vastgoedsector is dat niet anders. Maar is deze elektronische versie wel wettig? Het gebruik van de elektronische handtekeningen is vandaag alleszins juridisch erkend in het Belgisch recht. Let wel: de wet met betrekking tot de elektronische handtekeningen, verandert in principe niets aan de klassieke regels van het bewijsrecht. De enige wijziging is dat een elektronische handtekening voor bewijsdoeleinden voortaan gelijkgesteld kan/moet worden met de handgeschreven handtekening. Hierdoor is het mogelijk geworden om elektronische bewijsstukken als een onderhandse akte te aanvaarden. Bovendien is de wijziging voorlopig beperkt tot het bewijs van onderhandse akten. Aan de regels over de authentieke akte wordt niet geraakt. Voorzichtigheid is hier dus de boodschap!

gepost op 2014-03-26 Isabelle

2014-03-26 - Gesplitste aankoop mogelijk of niet?

Vrijstelling van successierechten in twee gevallen
Het laatste jaar werd veel gezegd en geschreven over de gesplitste aankoop, een fiscale constructie die gebruikt wordt om successierechten te vermijden. Ouders kopen samen met hun kinderen een pand aan, waarbij de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de blote eigendom. Vaak schenken de ouders geld aan hun kinderen zodat die hun aandeel kunnen betalen. Als de ouders later overlijden worden de kinderen volle eigenaars van het pand zonder daarop successierechten te hoeven betalen. Een handige constructie, maar sinds eind 2013 is een en ander gewijzigd. Minister van Financiën Koen Geens verduidelijkte dat bij een gesplitste aankoop toch successierechten geheven worden bij het overlijden van de vruchtgebruikers. Er zijn echter twee uitzonderingen.  Zo is er geen probleem wanneer de schenking van de ouders aan de kinderen wordt geregistreerd en er schenkingsrechten worden betaald. De heffing geldt evenmin als de schenking niet specifiek bestemd was voor de aankoop van het onroerend goed.

gepost op 2014-03-26 Isabelle

2014-01-16 - Huurgarantiefonds betekent geen nieuwe informatieplicht voor vastgoedmakelaars

Eigenaars kunnen zich vanaf nu aansluiten.
Over het huurgarantiefonds bestaan op het terrein nog enkele onduidelijkheden over het hoe en wat. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de woning wordt verkocht en het huurcontract overgaat naar de nieuwe eigenaar? Houdt dit een nieuwe informatieplicht in voor de vastgoedmakelaar? De sector heeft er altijd voor gepleit om geen extra informatieplicht in te roepen. Na een parlementaire vraag van Gwenny De Vroe (Open VLD) liet minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) alvast weten dat er van een extra informatieplicht geen sprake zal zijn...

gepost op 2014-01-16 Isabelle

2014-01-16 - De Vlaamse regering verstrengt de regels op hemelwater.

Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen groter dan 100m² moeten sinds begin dit jaar over een hemelwaterput van minimum 5.000 liter beschikken. Bij uitbreiding en verbouwing is geen nieuwe put vereist.

gepost op 2014-01-16 Isabelle

2014-01-16 - Huurgarantiefonds kost 75 euro per aansluiting.

Het huurgarantiefonds is een initiatief van de Vlaamse overheid en komt tussenbeide als een huurder zijn huur niet meer kan betalen. Let wel: het is er enkel voor nieuwe huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2014. Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost 75 euro.

Vastgoedmakelaars die hun klanten (verhuurders) willen aansluiten, kunnen dit aanvraagformulier alvast downloaden. Momenteel stelt de Vlaamse overheid enkel een papieren aanvraagformulier ter beschikking dat je per post moet opsturen. Na verloop van tijd zal het ook mogelijk worden om online aanvragen in te dienen.

Zodra er een huurachterstand is van drie maanden, moet de verhuurder naar de vrederechter stappen en laat hij weten dat hij aangesloten is bij het huurgarantiefonds. De vrederechter zal in de meeste gevallen een afbetalingsplan opleggen. Als de huurder het afbetalingsplan niet volgt, past het huurgarantiefonds éénmalig en maximaal drie maanden huur bij met een plafond van 2700 euro. Het huurcontract wordt dan niet ontbonden en er wordt ook niet overgegaan tot uithuiszetting.

gepost op 2014-01-16 Isabelle

2013-12-19 - Cashbetalingen vanaf 2014 verboden bij aan- en verkoop vastgoed


Schorsing voor vastgoedmakelaar die antiwitwaswet met voeten treedt

Het nieuwe jaar komt eraan en dus mogen we ons ook aan een aantal wettelijke veranderingen verwachten. Vanaf 2014 mag zo bij de aankoop van vastgoed niet langer een deel van de aankoopsom met cash geld worden betaald. De maatregel moet witwaspraktijken voorkomen. Tot nu mocht bij de verkoop van een onroerend goed nog een bedrag tot € 5.000 in contanten betaald worden met een maximum van 10% van de totale prijs. Dat wordt binnen goed een week dus niet meer mogelijk door het cashverbod bij de aankoop van vastgoed.

Wie de regelgeving rond antiwitwas niet opvolgt, begaat ook een deontologische inbreuk. Medio november legde het BIV zo een schorsing van één maand op aan een vastgoedmakelaar, omdat hij o.a. de dwingende wetgeving ter bestrijding van witwaspraktijken miskende. De betrokkenen ontving zo € 15.000 voorschot in cash, wat in strijd is met de regelgeving. De Uitvoerende Kamer van het BIV besloot een schorsing op te leggen om de makelaar tot inkeer aan te zetten en het belang van de deontologische verplichtingen te onderlijnen.

gepost op 2013-12-19 Isabelle

2013-12-12 - Niet overstromingsgevoelig? Dan ook niet vermelden in publiciteit!

Begin oktober trad de nieuwe informatieplicht rond overstromingsgevoelig vastgoed in werking voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaars. In de publiciteit moet vermeld worden of het pand dat je verkoopt of verhuurt -voor meer dan 9 jaar- geheel of gedeeltelijk in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied ligt. De publicitaire richtlijnen kan je hier bekijken. Maar wat moet je nu doen indien het pand niet in overstromingsgevoelig gebied ligt? Als er niets vermeld wordt, zal dit geïnterpreteerd worden alsof het onroerend goed niet in overstromingsgevoelig gebied ligt, noch in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Als nadien blijkt dat het onroerend goed desondanks toch in overstromingsgevoelig gebied ligt, dan zou de vastgoedmakelaar, eigenaar en/of notaris hiervoor wel aansprakelijk gesteld kunnen worden (foutieve/gebrekkige informatie).

gepost op 2013-12-12 Isabelle

2013-09-25 - Nieuwe regels voor toegang tot het beroep

Wie vastgoedmakelaar wil worden, moet vanaf 2014 eerst competentietest afleggen 

De nieuwe vastgoedmakelaarswet heeft voor heel wat verandering gezorgd. Maar bijkomend wordt vanaf januari 2014 ook nog eens de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar gewijzigd. Daarbij wordt er minder nadruk gelegd op de diploma’s, maar veel meer op competenties. Wie vastgoedmakelaar wil worden, zal voor de aanvang van z’n stage eerst een competentietest moeten afleggen en de beroepseigen kennis bewijzen. 

Sinds het KB van 1993 en de daaropvolgende aanpassingen werd gewerkt met een lange lijst van diploma’s die allemaal toegang gaven tot het beroep van vastgoedmakelaar. Dat zorgde soms voor bijzondere “kronkels”. Waar een master in de rechten of een master in economische wetenschappen makelaar kon worden, kon dit bijvoorbeeld ook op exact dezelfde wijze voor een master in de godgeleerdheid of in de japanologie. 

Daar komt nu verandering in: vanaf 1 januari 2014 wordt de diplomavoorwaarde namelijk sterk vereenvoudigd. Iedereen die aan z’n stage van vastgoedmakelaar wil beginnen, moet beschikken over een diploma hoger onderwijs met een minimum niveau van bachelor (niveau 6 van het Europees kwalificatiekader). Dit diploma bepaalt dus het opleidingsniveau, niet de vereiste beroepseigen kennis. Een belangrijke, logische uitzondering is onder meer dat men ook aan de stage kan beginnen wanneer men een diploma vastgoedmakelaar behaalde aan een van de Syntra-centra.

Maar … vanaf 2014 zal ook de beroepseigen kennis worden getest aan de hand van een competentietest. Deze moet worden afgelegd vooraleer je aan de stage kan beginnen. En vooral: het zal bepalend zijn voor het opleidingstraject dat de stagiair-vastgoedmakelaar tijdens zijn of haar stage verplicht zal moeten volgen. Op het einde van de stage volgt er dan nog eens een praktische bekwaamheidstest. 

Niet iedereen zal dus zomaar makelaar kunnen worden. Vanaf 2014 zal een veelvoud van gediplomeerden kunnen deelnemen aan de competentietest. Maar wie geen beroepseigen kennis heeft, zal een zwaar opleidingstraject krijgen opgelegd en nog zwaarder moeten studeren tijdens zijn of haar stage. Op die manier kan de kwaliteit en het professionalisme van de dienstverlening op z’n minst behouden blijven. 

 

gepost op 2013-09-25 Isabelle

2013-07-11 - De nieuwe vastgoedmakelaarswet

De nieuwe vastgoedmakelaarswet


Wat verandert er vanaf september voor elke vastgoedprofessional?

De vastgoedmakelaardij in ons land staat voor een cruciaal moment. Begin september treedt namelijk naar alle verwachting de nieuwe vastgoedmakelaarswet in werking. En dat betekent heel wat praktische nieuwigheden voor zowel de vastgoedprofessional als de consument.

lees meer

gepost op 2013-07-11 Isabelle Clevers

2013-01-29 - Rookmelders in huurpanden

Sinds 01 januari 2013 bestaat er een nieuwe wetgeving aangaande de brandveiligheid voor de eigenaars van huurpanden.

In bijlage kan u de richtlijnen vinden voor welke huurpanden er al dan niet rookdetectoren moeten geïnstalleerd worden.

Voor inlichtingen over welk type en de correcte installering van de rookdetectoren kan u op ons kantoor terecht. 

lees meer

gepost op 2013-01-29 Bruno Seynaeve

2013-01-11 - Dit is pas echt onbetaalbare maar onmisbare reclame!

Dit is pas echt onbetaalbare maar onmisbare reclame!

Dit is pas echt onbetaalbare maar ook onmisbare reclame voor ons kantoor en onze werking.

 

Een zeer tevreden klant die ons van harte bedankt!

 

Daar doen wij het voor, elke dag!

 

Van harte bedankt aan mevrouw Geirnaert vanwege het ganse team van Clevers Immobiliën

gepost op 2013-01-11 Isabelle

2013-01-09 - Rookmelders: richtlijnen voor aankoop en plaatsing

Op 1 januari 2013 treden de Vlaamse verplichtingen over het plaatsen van rookmelders in huurwoningen in werking. Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Er zijn nu ook duidelijke richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders.

Om de uitvoerbaarheid van de nieuwe verplichting beheersbaar te houden, wordt voor de huurwoningen een tijdpad ingeschreven waarbinnen de rookmelders moeten worden geplaatst.

Voor meer info: ga naar volgende website: http://www.cibweb.be/news/rookmelders-richtlijnen-voor-aankoop-en-plaatsing

gepost op 2013-01-09 Isabelle

2012-10-03 - prijsuitreiking winnaar augustus 2012

prijsuitreiking winnaar augustus 2012

Woensdag 12 september 2012 hebben wij de gelukkige winnaar van onze wedstrijd voor de maand augustus 2012 haar prijs overhandigd.

 

Sabine De Cock uit Beernem kwam met haar echtgenoot en tweelingzoontjes haar reischeque ter waarde van 400 euro ophalen in het kantoor Brugge.

 

Dit feestelijk gebeuren werd dan ook met een glaasje champagne beklonken.

 

Clevers Immobiliën wenst Sabine een prettige reis toe!

 

De wedstrijd is ondertussen afgelopen en alle reischeques zijn de deur uit!

Hou ons in de gaten ivm nieuwe acties!

gepost op 2012-10-03 Isabelle

2012-08-27 - prijsuitreiking winnaar juli 2012

prijsuitreiking winnaar juli 2012

Vrijdag 10 augustus 2012 hebben wij de gelukkige winnaar van onze wedstrijd voor de maand juli 2012 haar prijs overhandigd.

 

Nora Lippens uit Middelkerke kwam haar reischeque ter waarde van 400 euro ophalen in het kantoor Blankenberge.

 

Dit feestelijk gebeuren werd dan ook met een glaasje champagne beklonken.

 

Clevers Immobiliën wenst Nora een prettige reis toe!

 

Wil je ook nog een kans maken? Wees er dan snel bij!
Deelnemen voor de laatste reischeque kan nog tem 31 augustus 2012.

gepost op 2012-08-27 Isabelle

2012-07-09 - Prijsuitreiking reischeque juni 2012

Prijsuitreiking reischeque juni 2012

Vrijdag 6 juli 2012 hebben wij de gelukkige winnaar van onze wedstrijd voor de maand juni 2012 zijn prijs overhandigd.

 

Joachim van Aarle kwam zijn reischeque ter waarde van 400 euro ophalen in het kantoor Blankenberge.

 

Dit feestelijk gebeuren werd dan ook met een glaasje champagne beklonken.

 

Clevers Immobiliën wenst Joachim een prettige reis toe!

 

Waag ook uw kans en misschien kan u binnenkort ook op vakantie vertrekken op onze kosten.

gepost op 2012-07-09 Isabelle

2012-07-04 - Winnaar wedstrijd reischeque juni 2012

De winnaar van de wedstrijd ’win een reischeque van 400 euro’ voor de maand juni 2012 is bekend.

De gelukkige die een reis kan gaan boeken, is Joachim van Aarle uit Bredene.

Dhr. van Aarle zal uitgenodigd worden om zijn prijs persoonlijk overhandigd te krijgen van ons ganse team in ons kantoor in Blankenberge!


Aarzel niet om ook uw geluk te beproeven en speel mee met onze wedstrijd en misschien wint u deze maand ook een reischeque van 400 euro.

gepost op 2012-07-04 Isabelle

Kantoor Brugge

Smedenstraat 60
8000 Brugge
t +32 (0)50 39 44 44

Kantoor Blankenberge

Franchommelaan 90
8370 Blankenberge
t +32 (0)50 42 30 30
x

Zoek een pand

type:

prijs:

aantal slaapkamers:

stad, gemeente of postnr.: